Administrative enheter fylker

Datasett

Datasettet administrative enheter viser fylkesinndelingen i landet med de mest nøyaktige grenser som er registrert digitalt og som er samlet i ett datasett. \\n\\nFylkene er avgrenset av riksgrense, territorialgrense, avgrensningslinje i sjø og fylkesgrense. \\n\\nI tillegg inneholder datasettet grunnlinje og 1 nautisk mil, som er juridiske linjer utenfor kysten. \\n\\nEnhetene inneholder egenskaper som forteller om offisielle fylkesnumre. De offisielle norske og samiske navnene for fylker er hentet fra SSR. I tillegg finnes informasjon om samiske forvaltningsområder.\\n\\nGeometrien er avledet fra matrikkelen, som blir ajourført av kommunene. Riksgrense og territorialgrense er lagt inn fra Kartverkets egne etablerte filer.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 25.03.2019 03:34:34

Bruksområde

Forvaltningsmessig saksbehandling. Analyse og presentasjon i et GIS-system. Presentasjon av statistikk og analyser. Produksjon av kart og avledede produkter. Saksbehandling på regionalt nivå etter plan- og bygningsloven.

Inspire tema: Administrative enheter

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Brukbar
Nedlastingstjeneste Atom-feed
God
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
God
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert