Åpent API for høyde- og dybdedata

Service

Definition: API for å finne høyder og dybder til et gitt punkt. Se endepunktet /datakilder for ytterligere informasjon om datagrunnlaget som benyttes. Det anbefales å benytte endepunktet /punkt med mindre man ønsker å kalle en spesifikk datakilde. OBS: dybdene som returneres av API-et kan ikke brukes for navigasjon. Det er ikke nødvendig med innlogging/autorisasjon for å bruke API-et. Større funksjonalitetsødeleggende endringer i API-et vil bli annonsert minst 3 måneder i forveien på Geonorge-Tjenestevarsler Hvis man ønsker å hente ned datasettene som brukes i dette API-et kan man gjøre det fra hoydedata.no og geonorge.no.

Updated: 29.11.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
useable
Metadata in search service
good
Service status
deficient