Gravplass

Status: Superseded

Definition: Datasett for utarbeidelse av gravkart etter gravferdsforskriften § 4 andre avsnitt

Updated: 29.09.2021
Date accepted: 01/09/2018
Date superseded: 29/09/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Ministry of Children and Families
Version: 20180601