Gravplass

Datasett for utarbeidelse av gravkart etter gravferdsforskriften § 4 andre avsnitt

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Ministry of Children and Families


forside

Status: Valid

Version number : 3

Version name: 20220101

Updated: 5/5/2022 3:39:56 PM

Accepted: 05/05/2022

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Ministry of Children and Families
20210308
Superseded
Accepted
01/04/2021
Ministry of Children and Families
20180601
Superseded
Accepted
01/09/2018

No suggested documents