Gravplass

Datasett for utarbeidelse av gravkart etter gravferdsforskriften § 4 andre avsnitt

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Ministry of Children and Families


Gravplass

Status: Valid

Version: 20230101

Updated: 2/3/2023 10:16:37 AM

Accepted: 03/02/2023

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Ministry of Children and Families
20220101
Superseded
Accepted
05/05/2022
Ministry of Children and Families
20210308
Superseded
Accepted
01/04/2021
Ministry of Children and Families
20180601
Superseded
Accepted
01/09/2018

No suggested documents