Översiktskartan - Basis geodata for Sverige med norsk koding lik N250 Kartdata

Basis geodata over Sverige etablert for presentasjon i målestokk rundt 1 : 100 000 - 1 : 300 000. Geodataene er tilrettelagt for norske brukere ved å legge til norsk koding i henhold til datasettet N250 Kartdata. Datasettet er tilrettelagt som en landsdekkende fil. Format: ESRI filgeodatabase og SOSI. Projeksjon: UTM sone 33N, Euref 89

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/18/2021 4:25:00 AM

Usage

Dataene egner seg blant annet for fremstilling av topografiske kart, temakart, turkart/fritidskart, interaktive kart, som datagrunnlag for kartløsninger på internett og i analysesammenheng.

Theme: Base maps

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 1/18/2021 4:25:00 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
useable
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good