Vernskog

I henhold til Skogbruksloven § 12, anses skog som vernskog når den tjener til vern for annen skog eller gir vern mot naturskader. Det samme gjelder områder opp mot fjellet eller ut mot havet der skogen er sårbar og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling. Det er Fylkesmannens landbruksavdeling har ansvar for kartlegging av vernskoggrensene. Vernskog er samlet inn og er tilgjengelig for de områdene hvor data er sendt inn digitalt av Fylkesmannens landbruksavdelingen.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Fylkesmannsembetene

Versjons ID 1

Oppdatert: 22.02.2019 04:04:22

Temagruppe: Landbruk

Inspire i henhold rapportering: Nei

DOK i henhold til KMD-definisjon: Ja

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Ja

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 22.02.2019 04:04:22

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
Ikke levert
SOSI-krav status
Brukbar
GML-krav status
Ikke levert
WMS status
Brukbar
WFS status
Ikke levert
ATOM-feed status
Ikke levert
Nedlastingskrav status
Ikke levert