Vernskog

I henhold til Skogbruksloven § 12, anses skog som vernskog når den tjener til vern for annen skog eller gir vern mot naturskader. Det samme gjelder områder opp mot fjellet eller ut mot havet der skogen er sårbar og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling. Det er Fylkesmannens landbruksavdeling har ansvar for kartlegging av vernskoggrensene. Vernskog er samlet inn og er tilgjengelig for de områdene hvor data er sendt inn digitalt av Fylkesmannens landbruksavdelingen.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Fylkesmannsembetene

Version number 1

Updated: 8/25/2019 4:04:05 AM

Theme: Agriculture

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 8/25/2019 4:04:05 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
deficient
WMS status
good
WFS status
deficient
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
deficient