River Basin Districts

En vannregion er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag, inkludert grunnvannsforekomster og kystnære marine områder. Inndelingen bygger på inndelingskriteringer fra vannforskriften, som implementerer EUs vannrammedirektiv (Water Framework Directive). Norge er inndelt i totalt 18 vannregioner, hvorav 7 av disse er internasjonale med Sverige og Finland. De helnorske regionene er; Glomma, Vest-Viken, Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn- og Fjordane, Møre- og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark. I tillegg til disse har følgende vannregioner arealer på norsk territorium: Västerhavet, Bottenhavet, Botenviken (Sverige), og Torneå, Tornionjoen og Kemijoki (Finland).

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Version number 1

Updated: 4/9/2020 4:20:19 AM

Usage

Vannområder brukes i forvaltningsarbeid, planarbeid og ved rapportering. Måledata om tilstand og utvikling innen vannregioner og vannområder sammenstilles for å se tilstand og utvikling over tid. Elleve vannregionmyndigheter koordinerer arbeidet i de til sammen 18 vannregionene. Noen av vannregionene berører flere fylker, og ingen av dem har grenser som eksakt følger fylkesgrensene. En vannregionmyndighet skal koordinere arbeidet med å gjennomføre oppgavene som følger av vannforskriften. Arbeidet skjer i nært samarbeid med vannregionutvalget.

Theme: Nature

In scope of Inspire Directive: Yes

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 4/9/2020 4:20:19 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
deficient
WMS status
useable
WFS status
deficient
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
deficient