Vær og klima - Lufttemperatur (0-66 timer)

Vær og klima; Lufttemperatur (0-66 timer)

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Meteorologisk institutt

Versjons ID 1

Oppdatert: 22.02.2019 04:04:33

Temagruppe: Vær og klima

Inspire i henhold rapportering: Ja

DOK i henhold til KMD-definisjon: Nei

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Nei

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 22.02.2019 04:04:33

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
Ikke levert
SOSI-krav status
God
GML-krav status
God
WMS status
Ikke levert
WFS status
Ikke levert
ATOM-feed status
Ikke levert
Nedlastingskrav status
Ikke levert