Tur- og friluftsruter

Landsdekkende datasett som viser tur- og friluftsruter. Datasettet inneholder fotruter, skiløyper, sykkelruter, andre turruter og tilretteleggingstiltak i friluftslivsområder. Dataene kan brukes i prosesser etter plan- og bygningsloven (kommuneplanlegging og saksbehandlingsom for eksempel byggesak) i kommunene, til analyser, rapportering, oppslag og visualisering av turruter til turplanlegging.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 04:07:03

Bruksområde

Dataene skal være et verktøy for kommunen i saksbehandling, planlegging og rapportering, sikre god forvaltning av friluftsområder ved å være viktig basisinformasjon i arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder og være viktig basisinformasjon i arbeidet med kommunale sti- og løypeplaner, sikre godt kartgrunnlag i redningsaksjoner og utrykninger og være grunnlag for avledede produkter for friluftslivet. Når data samles i en nasjonal database, vil alle brukere av datasettet få det samme utgangspunktet som kan danne grunnlaget i andre produkter. Datasettet egner seg som grunnlag på alle nivåer i plan- og byggesaksarbeid; i nasjonale planer, fylkes-, region og kommuneplan, byggesaker, ROS-analyser og konsekvensutredninger. Spesielt er geometrien viktig for å vise hvor turruter og løyper går. I tillegg kan egenskaper som for eksempel spesialrutetype, rutetype og rutebetydning si mer om hva slags rute og/eller løype som er registrert.

Temagruppe: Friluftsliv

Inspire i henhold rapportering: Nei

DOK i henhold til KMD-definisjon: Ja

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Ja

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 16.02.2019 04:07:03

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
God
SOSI-krav status
God
GML-krav status
God
WMS status
Brukbar
WFS status
Brukbar
ATOM-feed status
God
Nedlastingskrav status
God