Tettsteder 2018

Datasettet viser Tettsteder pr. 01.01.2018. Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. Et tettsted er en hussamling med minst 200 bosatte og der avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter. Les mer om tettsted og fullstendig definisjon her: http://www.ssb.no/beftett.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Statistisk sentralbyrå

Versjons ID 1

Oppdatert: 22.02.2019 04:08:12

Bruksområde

Dataene brukes i mange analyser som en viktig variabel for å forklare variasjoner i sosiale, miljømessige og demografiske forhold og til statistiske formål for øvrig. Brukere er særlig planleggingsetater og forskningsmiljøer.

Temagruppe: Befolkning

Inspire i henhold rapportering: Ja

DOK i henhold til KMD-definisjon: Ja

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Ja

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 22.02.2019 04:08:12

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
God
SOSI-krav status
God
GML-krav status
God
WMS status
God
WFS status
Brukbar
ATOM-feed status
God
Nedlastingskrav status
God