Statistiske rutenett

SSB har definert rutenett for bruk av offisiell statistikk i Norge. Ved hjelp av rutenett-ID kan rutenettstatistikk knyttes til kart. Gridstørrelsene er: 250m, 500m, 1km, 2km, 5km, 10km, 25km, 50km, 100km, 250km, 500km.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway

Version number 1

Updated: 11/19/2019 4:30:26 AM

Usage

For eksempel SSB produserer årlig ”Statistikk på rutenett” for ruteinndelingene 250m X 250m, 1km x 1km og 5km x 5km. De fire temaene det produseres statistikk for er "Bygg/Bolig", "Befolkning", "Virksomheter", og "Jord, skog, jakt og fiskeri". Rutenettene brukes også i utvalgsundersøkelser

Theme: Base maps

In scope of Inspire Directive: Yes

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 11/19/2019 4:30:26 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
deficient
GML requirement status
deficient
WMS status
useable
WFS status
useable
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
useable