Statistisk rutenett 250m

SSB har definert rutenett for bruk av offisiell statistikk i Norge. Ved hjelp av rutenett-ID kan rutenettstatistikk knyttes til kart. Følgende statistikker er knytta til 250x250m rutenett: Befolkningsstatistikk (POP) OBS! kun total populasjon Boligstatistikk (DWE) Bygningsmasse (BUI)

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Statistisk sentralbyrå

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 04:05:46

Temagruppe: Basis geodata

Inspire i henhold rapportering: Ja

DOK i henhold til KMD-definisjon: Nei

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Nei

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 16.02.2019 04:05:46

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
God
SOSI-krav status
Ikke levert
GML-krav status
God
WMS status
Ikke levert
WFS status
Brukbar
ATOM-feed status
God
Nedlastingskrav status
God