Statistical grid 250m

SSB har definert rutenett for bruk av offisiell statistikk i Norge. Ved hjelp av rutenett-ID kan rutenettstatistikk knyttes til kart. Følgende statistikker er knytta til 250x250m rutenett: Befolkningsstatistikk (POP) OBS! kun total populasjon Boligstatistikk (DWE) Bygningsmasse (BUI)

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway

Version number 1

Updated: 7/8/2020 4:21:14 AM

Theme: Base maps

In scope of Inspire Directive: Yes

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 7/8/2020 4:21:14 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
deficient
GML requirement status
good
WMS status
useable
WFS status
useable
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good