SR16 - Skogressurskart 16x16 meter - Vektor

SR16 er et heldekkende datasett som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser. SR16 er delt opp i SR16R som er et rasterkart og SR16V som er et vektorkart. Datasettet er fremstilt gjennom automatiske prosesser som en kombinasjon av eksiterende kart (AR5), terrengmodeller, 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser) og landsskogflater. SR16 er fremstilt som et pikselkart (16 x 16 meter) og som et vektorkart som generaliserer pikselkartet til større figurer (polygoner) av relativ homogen skog. De fleste egenskapene i SR16V er beregnet som et gjennomsnitt av verdiene fra pikslene i SR16R.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Version number 1

Updated: 7/13/2020 4:23:02 AM

Usage

Bruksområder kan være overordnet strategisk og operasjonell planlegging i forvaltningen av norsk skog.

Theme: Agriculture

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 7/13/2020 4:23:02 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
deficient
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
deficient