Snøskuterløyper i Finnmark

Datasettet viser snøskuterløyper i Finnmark, med vekt på godkjente traseer for kjøring. Datasettet viser selve traseen og gir ytterligere informasjon om rutenavn, hjemmel for godkjenning, rutenummer, hvordan løypen er merket, tidsperioder for lovlig kjøring, steder for lovlig rasting, fartsgrenser mv.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: County Governor of Troms and Finnmark

Version number 1

Updated: 4/8/2020 4:18:48 AM

Theme: Transportation

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 4/8/2020 4:18:48 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
useable
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
useable
WMS status
good
WFS status
useable
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good