Sjøkart - raster Svalbardkart

Hovedkartserien Svalbard, Jan Mayen og Bouvetøya består av 21 sjøkart i målestokk: 1:15 000 til 1:100 000. Den dekker kystnære polare strøk. Store deler av Svalbard gjenstår før området er dekket av kart i målestokk 1:100 000, selv om det er den mest vanlige målestokken. Oppdateringer legges inn ca. hver 14. dag i takt med Efs utgivelse.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 4/9/2020 4:19:11 AM

Usage

Kartene gir en god oversikt over sjøområdene rundt Svalbard og kan benyttes i planlegging og som bakgrunnskart. Kartet kan brukes til presentasjon av terrengvariasjon i sjø, og som grunnlag for planlegging og analyse. Siden rasterkartene ikke inneholder kartramme er de egnet til å sys sammen for å presentere et større sammenhengende område. Kartene kan også brukes til andre formål som for eksempel dekor og interiør. For medlemmer av Norge digitalt kan rasterkartene lastes ned fra norgedigitalt.no. Andre brukere som ønsker tilgang må henvende seg til Kartverket, kundesenter@kartverket.no. Rasterkartene er ikke godkjent for navigasjonsformål. Offisielle norske sjøkart bestilles gjennom godkjente POD-forhandlere. Se www.kartverket.no.

Theme: Marine activities

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 4/9/2020 4:19:11 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
deficient
GML requirement status
deficient
WMS status
useable
WFS status
deficient
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good