sjøis-type

Viser sjøis-type for Arktiske og Antarktiske havområder. Produktet er globalt og automatisk generert og er produsert . Baserer seg på satellittdata fra passive mikrobølgesatellitter og leveres daglig i en horisontal oppløsning på 10 km i en polarstereografisk projeksjon. Produktet er utarbeidet som del av EUMETSAT prosjektet Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF) der hovedfokus er å utarbeide globale sjøisprodukter basert på operasjonelle satellitter. Produktene brukes blant annet av vær- og havmodeller, for miljøstudier og for overvåkning av sjøis. OSI SAF prosjektet fokuserer på høy kvalitet og validerte produkter som er fritt tilgjengelig for brukerne.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Meteorological Institute

Version number 1

Updated: 5/29/2020 4:26:59 AM

Theme: Nature

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 5/29/2020 4:26:59 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
deficient