S250 Kartdata

S250 Kartdata er en generalisering av S100 Kartdata kartografisk tilpasset målestokkområdet 1:100 000 - 1:300 000. Produktet dekker landarealet av Svalbard.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Norsk Polarinstitutt

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 04:07:38

Bruksområde

Datagrunnlag for framstilling av topografiske kart, temakart, kartløsninger på nett og GIS-analyser.

Temagruppe: Basis geodata

Inspire i henhold rapportering: Ja

DOK i henhold til KMD-definisjon: Nei

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Nei

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 16.02.2019 04:07:38

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
Ikke levert
SOSI-krav status
God
GML-krav status
God
WMS status
Brukbar
WFS status
Ikke levert
ATOM-feed status
God
Nedlastingskrav status
God