Red list species

This dataset includes located information on species categorised as red list species observed or found in Norway. The red list category indicates the risk of species becomming extinct from Norway.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Artsdatabanken

Version number 1

Updated: 3/29/2020 4:15:55 AM

Usage

Datasettet brukes i arbeid for forvaltning av biologisk mangfold. Dataene dokumenterer den geografiske lokaliseringen av arter som er relevant ved oppfølging av bl.a. naturmangfoldsloven og Plan- og bygningsloven. Hensyn til miljø og biomangfold skal bli tatt i betraktning under forberedelsen av tiltak eller plan, og også ved forvaltning av arealer, både knyttet til landarealer, ferskvannsområder og marine områder. Dataene blir også brukt i forbindelse med konsekvensutredninger og miljøanalyser. Forskningsinstitusjoner i inn- og utland bruker data som Artsdatabanken formidler i forskning.

Theme: Nature

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 3/29/2020 4:15:55 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
useable
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good