Reindrift - Konvensjonsområde

Datasettet viser administrative grenser for svenske reineieres beiteområder i Norge. Områdegrensene er fastsatt i forskrift om beiteområder for svensk rein i Norge, jf. grensereinbeiteloven.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Landbruksdirektoratet

Versjons ID 1

Oppdatert: 22.02.2019 04:06:03

Bruksområde

Områdeavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere.

Temagruppe: Landbruk

Inspire i henhold rapportering: Nei

DOK i henhold til KMD-definisjon: Ja

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Ja

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 22.02.2019 04:06:03

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
God
SOSI-krav status
God
GML-krav status
God
WMS status
God
WFS status
Brukbar
ATOM-feed status
God
Nedlastingskrav status
God