N5000 Kartdata - historiske data 2006

N5000 Kartdata er tilpasset målestokk 1:3 000 000 til 1:7 000 000 og dekker fastlands-Norge begrenset av riksgrensen mot nabolandene og territorialgrensen i havet. Kartdatabasen er en generalisering av N2000 Kartdata og er kartografisk redigert med tanke på presentasjon i målestokk 1: 5 000 000.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/18/2021 4:20:15 AM

Usage

Dataene egner seg blant annet for fremstilling av interaktive kart, topografiske kart, temakart, som datagrunnlag for kartløsninger på internett og i analysesammenheng.

Theme: Base maps

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 1/18/2021 4:20:15 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good