N50 Raster - historiske data 2017 (UTM35)

N50 Raster for 2017 i UTM sone 35. N50 Raster har lik presentasjon (symbolikk) som kartserien Norge 1:50 000. N50 Raster er begrenset av riksgrensen mot nabolandene og territorialgrensen i havet. Datasettet inneholder sjøinformasjon.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/18/2021 4:19:50 AM

Theme: Base maps

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 1/18/2021 4:19:50 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
useable
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
deficient
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
deficient