N5 Raster

Informasjon lik kartene i Økonomisk kartverk. Symboler, linjer og tekst med samme form som på kartene. Informasjonen forefinnes som et rasterlag pr. kartblad. Datamengde ca. 1 Mb pr. kartblad i TIFF-format.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 1

Updated: 1/19/2021 4:19:17 AM

Theme: Base maps

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 1/19/2021 4:19:17 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
deficient
GML requirement status
deficient
WMS status
good
WFS status
deficient
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good