N5 Presentasjonsdata

N5 Presentasjonsdata er presentasjonsdata for FKB og andre primærdata tilpasset presentasjon i målestokker omkring 1:5000. N5 Presentasjonsdata inngår som del av produktet N5 Kartdata og benyttes ved produksjon av N5 Raster. N5 Presentasjonsdata avløser det tidligere produktet FKB-Tekst5000.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 1

Updated: 3/29/2020 4:14:48 AM

Usage

Brukes til presentasjon av grunnkart.

Theme: Base maps

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 3/29/2020 4:14:48 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
good
GML requirement status
good
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good