N5 Kartdata

Informasjon tilsvarende digitalt ØK. N5 Kartdata er basert på utvalgte, generaliserte FKB data. Temagrupper: Høyde: Høydekurver, 5 m ekv. og høydepunkt. Vann: Kyst, sjø, innsjø og vassdrag. Administrative grenser: Administrasjonsgrenser, eiendomsinformasjon, servituttgrenser, verneområder og kulturminner. Markslag: Markslaginformasjon. Areal: Arealbruk. Bygg og anlegg: Bygninger, bygningsmessige anlegg og ledninger. Samferdsel: Vegsituasjon, jernbane, annen samferdsel og flyplass. Tekst: Presentasjonsdata. Dekning: Dekningen varierer, avhengig av hvor det har vært gjennomført Geovekst - prosjekter. For informasjon om dekning ta kontakt med det lokale fylkeskartkontor

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 1

Updated: 1/19/2021 4:19:15 AM

Theme: Base maps

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 1/19/2021 4:19:15 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good