N20 Kartdata

N20 Kartdata er basert på utvalgte og generaliserte FKB data. Informasjonen er ytterligere generalisert i forhold til N5 Kartdata. Temagrupper N20 Kartdata: Høyde: Høydekurver (ekvidistanse 10 meter) og høydepunkt. Vann: Kyst, sjø, innsjø og vassdrag. Administrative grenser: Administrasjonsgrenser, eiendomsinformasjon, servituttgrenser, verneområder og kulturminner. Markslag: Markslaginformasjon. Areal: Arealbruk. Bygg og anlegg: Utvalgte bygningstyper, bygningsmessige anlegg og ledninger. Samferdsel: Silt/tynnet VBASE, jernbane, annen samferdsel og lufthavn. Tekst: Utvalgte presentasjonsdata.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 1

Updated: 4/8/2020 4:16:19 AM

Theme: Base maps

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 4/8/2020 4:16:19 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
deficient
WMS status
useable
WFS status
deficient
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good