N1000 Kartdata

N1000 Kartdata er tilpasset målestokk 1:700 000 til 1:1 500 000 og dekker fastlands-Norge begrenset av riksgrensen mot nabolandene og territorialgrensen i havet. Kartdatabasen er en generalisering av N500 Kartdata og er kartografisk redigert med tanke på presentasjon i målestokk 1:1 000 000. N1000 Kartdata ajourføres kontinuerlig og distribueres ukentlig.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 04:06:59

Bruksområde

Dataene egner seg blant annet for fremstilling av topografiske kart, temakart, turkart/fritidskartinteraktive kart, som datagrunnlag for kartløsninger på internett og i analysesammenheng.

Temagruppe: Basis geodata

Inspire i henhold rapportering: Ja

DOK i henhold til KMD-definisjon: Nei

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Nei

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 16.02.2019 04:06:59

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
God
SOSI-krav status
God
GML-krav status
God
WMS status
God
WFS status
Ikke levert
ATOM-feed status
God
Nedlastingskrav status
God