Aquatic Environemnt - status

Datasett fra fagsystemet Vannmiljø. Vannmiljø er verktøyet som miljømyndighetene bruker til å registrere og analysere miljøtilstanden i elver, innsjøer og kystvann. Systemet systematiserer data og gjør data om tilstand og utvikling i miljøkvaliteten i vann tilgjengelig for bruk i det offentlige.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 10/31/2020 4:17:51 AM

Theme: Pollution

In scope of Inspire Directive: Yes

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 10/31/2020 4:17:51 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
deficient
GML requirement status
deficient
WMS status
good
WFS status
deficient
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
deficient