Lufthavn - Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner

Status: Submitted

Definition: Restriksjonsplanen produseres for å vise de begrensninger og rådighetsinnskrenkninger som er nødvendig for å sikre hinderfritt luftrom for flytrafikken for Avinors lufthavner. Flater har høydeverdi og kan brukes til 3D-modellering.

Updated: 27.11.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Avinor
Version number 1

Usage

Datasettet benyttes som grunnlag for arealplanlegging og tiltak knyttet til samfunnssikkerhet.

Theme: Transportation

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: No

Modellbaserte vegprosjekter: Yes

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 11/27/2022 4:23:55 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
useable
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good