Lufthavn - Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner

Restriksjonsplanen produseres for å vise de begrensninger og rådighetsinnskrenkninger som er nødvendig for å sikre hinderfritt luftrom for flytrafikken for Avinors lufthavner. Flater har høydeverdi og kan brukes til 3D-modellering.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Avinor

Versjons ID 1

Oppdatert: 22.02.2019 04:08:07

Bruksområde

Datasettet benyttes som grunnlag for arealplanlegging og tiltak knyttet til samfunnssikkerhet.

Temagruppe: Samferdsel

Inspire i henhold rapportering: Nei

DOK i henhold til KMD-definisjon: Ja

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Ja

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 22.02.2019 04:08:07

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
Brukbar
SOSI-krav status
Brukbar
GML-krav status
Ikke levert
WMS status
Ikke levert
WFS status
Ikke levert
ATOM-feed status
God
Nedlastingskrav status
God