Lufthavn - Byggerestriksjoner (BRA)

Status: Submitted

Definition: BRA står for Building Restriction Areas, og beskriver et eller flere områder rundt flyplasser og enkeltstående NAV-anlegg der bygg og konstruksjoner kan forårsake forstyrrelser på signalene mellom fly og bakke, og som vil kunne medføre nærmere bestemte restriksjoner.

Updated: 27.11.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Avinor
Version number 1

Usage

Dersom et planlagt bygg eller konstruksjon vil gjennomtrenge BRA-flatene, skal saken evalueres av en fagspesialist i Avinor.

Theme: Transportation

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: No

Modellbaserte vegprosjekter: Yes

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 11/27/2022 4:23:54 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
useable
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
deficient