Agricultural properties statistics on grid

Status: Submitted

Definition: Inneholder statistikk over landbrukseiendommer, på ruter med størrelse 1km x 1km og 5km x 5km, pr 01.januar for årsversjonen. Landbrukseiendomsstatistikk på rutenett tilhører temagruppen "Jord, skog, jakt og fiskeri" i SSBs produktgruppe ”Statistikk på rutenett”. I samme temagruppe finnes også datasettet Jordbruksbedrifter på ruter. Andre temaer det finnes lages rutenettdatasett for er "Befolkning", "Bygg/Bolig" og "Virksomheter".

Updated: 14.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Usage

Dataene egner seg for fremstilling av temakart, oversiktskart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser. På webkart anbefales at datasettet benyttes i målestokksområdet fra 1:000 000 til 1:5 000 000. Rutestørrelse Målestokkområde 1km x 1km : fra 1: 100 000 til 1:1 000 000. 5km x 5 km : fra 1: 500 000 til 1:5 000 000.

Theme: Agriculture

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

Modellbaserte vegprosjekter: Yes

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 4/14/2024 4:19:30 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
deficient
GML requirement status
useable
WMS status
good
WFS status
deficient
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
deficient