Konsesjonsområder for uttak av skjellsand, sand og grus fra sjøområdet

Fylkeskommunen er delegert konsesjonsmyndighet for søknad om utforsking og utnyttelse av skjellsand, sand og grus fra sjøområdet. Skjellsandkonsesjoner har varighet på inntil 5 år, men kan søkes forlenget med inntil 5 år av gangen. Fylkeskommunene har data over både aktive og utgåtte konsesjoner. Konsesjonsdata gir informasjon om varighet på konsesjon og maksimalt tillatt uttak. Konsesjonsgiving styres av lov om undersjøiske naturforekomster (Kontinentalsokkelloven) og tilhørende retningslinjer. Skjellsandkonsesjonsområder er viktig arealinformasjon i forbindelse med kystsoneplaner og kommuneplaner.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Fylkeskommunene

Version number 1

Updated: 4/8/2020 4:15:09 AM

Usage

Overvåking og kontroll med opptak av skjellsand. Grunnlangsdata for utarbeiding av regionale og kommunale planer.

Theme: Marine activities

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 4/8/2020 4:15:09 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
good
GML requirement status
good
WMS status
deficient
WFS status
useable
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good