Railway Network

The dataset Railway Network consist of geographic reference lines for railway lines that form part of the Norwegian national railway infrastructure. The dataset uses linear referencing according to Bane NOR's model using kilometer chainage.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Bane NOR SF

Version number 1

Updated: 4/8/2020 4:14:44 AM

Usage

Datasettet kan brukast på eit overordna nivå for å gi ein oversikt over kor statens jernbaneinfrastruktur i Norge befinn seg. Datasettet gir ikkje ein fullstendig oversikt over jernbanenettet på spornivå. For informasjon om enkeltspor viser vi til datasettet FKB Bane. Ved hjelp av lineære referansar (kilometrering) kan informasjon stedfestes på dei enkelte banane. Til dette er det publisert ein eigen versjon av datasettet: Jernbane - Banenettverk - Lineære referanser. Kan benyttes i ulik målestokk.

Theme: Transportation

In scope of Inspire Directive: Yes

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 4/8/2020 4:14:44 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
good
GML requirement status
good
WMS status
useable
WFS status
useable
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good