Railway Network - Linear references

The dataset Railway Network consist of geographic reference lines for railway lines that form part of the Norwegian national railway infrastructure. The dataset uses linear referencing according to Bane NOR's model using kilometer chainage.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Bane NOR SF

Version number 1

Updated: 4/8/2020 4:14:45 AM

Usage

Datasettet kan brukast på eit overordna nivå for å gi ein oversikt over kor statens jernbaneinfrastruktur i Norge befinn seg. Datasettet gir ikkje ein fullstendig oversikt over jernbanenettet på spornivå. For informasjon om enkeltspor viser vi til datasettet FKB Bane. Ved hjelp av lineære referansar (kilometrering) kan informasjon stedfestes på dei enkelte banane. I datasettet er dette realisert i ESRI sin implementasjon av lineære referansar og dei enkelte banane er definert som ruter ("routes") med unike IDar (Banekortnavn). Kan benyttes i ulik målestokk.

Theme: Transportation

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 4/8/2020 4:14:45 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
deficient
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good