IUA - Interkommunale utvalg mot akutt forurensning

Den kommunale beredskapen er basert på risikovurderinger av normal virksomhet i kommunen. Landets kommuner er organisert i 34 beredskapsregioner. Et Interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) i hver region ivaretar beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre, akutte utslipp. Forurensningshendelser som er, eller utvikler seg til å bli, av en slik størrelse at de blir for store for et IUA å håndtere, vil bli overtatt av Kystverket ("Statlig aksjon").

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kystverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 22.02.2019 04:03:22

Bruksområde

Datasettet gir viktig støtte i både planmessig og operativt arbeid knyttet til beredskapen mot akutt forurensning i Norge. Benyttes aktivt av Kystverket, IUA'ene og andre offentlige aktører som kan bli involvert i hendelser med akutt, eller fare for akutt forurensning.

Temagruppe: Samfunnssikkerhet

Inspire i henhold rapportering: Ja

DOK i henhold til KMD-definisjon: Nei

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Nei

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 22.02.2019 04:03:22

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
Brukbar
SOSI-krav status
God
GML-krav status
God
WMS status
God
WFS status
Ikke levert
ATOM-feed status
Ikke levert
Nedlastingskrav status
Ikke levert