Hovedled og Biled, havneavgrensning

Farleden er gitt gjennom forskrift av 30. november 2009 nr. 1477 (forskrift om farleder). Hele norskekysten er i dag dekket av et standardisert referansesystem av ulike farledskategorier. Farledsstrukturen omfatter nettverket av sjøverts transportårer og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen. Mer om farledsstrukturen: http://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/Farleder/Farledsstrukturen/ Datasettet viser havneavgrensning til de 32 stk havnene som er listet i farledsforskriften. Ved disse havnene opphører hovedleder og bilder ved kai.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kystverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 22.02.2019 04:05:51

Bruksområde

Datasettet viser havneavgrensning til de 32 stk havnene som er listet i farledsforskriften. Ved disse havnene går hovedleder og bilder, og dermed statens ansvarsområde, helt inn til kai.

Temagruppe: Samferdsel

Inspire i henhold rapportering: Ja

DOK i henhold til KMD-definisjon: Nei

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Nei

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 22.02.2019 04:05:51

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
God
SOSI-krav status
God
GML-krav status
God
WMS status
God
WFS status
Brukbar
ATOM-feed status
God
Nedlastingskrav status
God