Hav og is - bølge- og vindstatistikk for havoverflaten (Hindcast data)

Klimatologiske kart. Kart som viser midlere signifikant bølgehøyde og midlere vindfart for hver måned og for hele året, og kart som viser prosentvis forekomst av signifikant bølgehøyde over 2, 3, 4, 5, og 6 m og vindfart over 10, 15 og 20m/s. Statistikken bygger på data hver tredje time fra årene 1958 til 2011. Dataene er produsert med numeriske modeller med gridruter på ca 10X10km. Atmosfæredata er nedskalert fra globale data fra det europeiske værvarslingssenteret ved hjelp av atmosfæremodellen HIRLAM, og bølgedataene er beregnet med bølgemodellen WAM med vinddata fra HIRLAM. Sammenligninger viser at modelldataene stemmer godt overens med målte data.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Meteorological Institute

Version number 1

Updated: 11/12/2019 4:16:11 AM

Theme: Nature

In scope of Inspire Directive: Yes

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 11/12/2019 4:16:11 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
deficient
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
deficient