Hav og is - bølge- og vindstatistikk for havoverflaten (Hindcast data)

Klimatologiske kart. Kart som viser midlere signifikant bølgehøyde og midlere vindfart for hver måned og for hele året, og kart som viser prosentvis forekomst av signifikant bølgehøyde over 2, 3, 4, 5, og 6 m og vindfart over 10, 15 og 20m/s. Statistikken bygger på data hver tredje time fra årene 1958 til 2011. Dataene er produsert med numeriske modeller med gridruter på ca 10X10km. Atmosfæredata er nedskalert fra globale data fra det europeiske værvarslingssenteret ved hjelp av atmosfæremodellen HIRLAM, og bølgedataene er beregnet med bølgemodellen WAM med vinddata fra HIRLAM. Sammenligninger viser at modelldataene stemmer godt overens med målte data.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Meteorologisk institutt

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 04:03:06

Temagruppe: Natur

Inspire i henhold rapportering: Ja

DOK i henhold til KMD-definisjon: Nei

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Nei

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 16.02.2019 04:03:06

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
Ikke levert
SOSI-krav status
God
GML-krav status
God
WMS status
Ikke levert
WFS status
Ikke levert
ATOM-feed status
Ikke levert
Nedlastingskrav status
Ikke levert