Graveforbudssoner i Lillestrøm kommune - lokale data

Status: Submitted

Definition: Datasettet beskriver graveforbudssoner i Lillestrøm kommune. Det er etablert slike sikringssoner rundt alle kommunens flomvoller samt i områder av Lillestrøm der det finnes gatevarme. Datasettet er avledet av tidligere kommuneplanen for Skedsmo kommune og supplert med oppdateringer fra Miljøteknikk, Lillestrøm kommune . Det foreligger for nedlastning som SOSI, Shape og Esri filgeodatabase i UTM sone 32.

Updated: 05.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Lillestrøm kommune
Version number 1

Usage

Plan- og byggesaksbehandling

Theme: Planning

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: No

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: No

Modellbaserte vegprosjekter: Yes

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 6/5/2023 4:18:15 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
deficient