Blacklisted species

Status: Submitted

Definition: This dataset includes located information on species categorised as invasive species observed or found in Norway. The "invasive species" category indicates the risk of species as a threat to Norwegian nature.

Updated: 17.06.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Artsdatabanken

Usage

Datasettet brukes i arbeid for forvaltning av biologisk mangfold. Dataene dokumenterer den geografiske lokaliseringen av arter som er relevant ved oppfølging av bl.a. naturmangfoldsloven og Plan- og bygningsloven. Hensyn til miljø og biomangfold skal bli tatt i betraktning under forberedelsen av tiltak eller plan, og også ved forvaltning av arealer, både knyttet til landarealer, ferskvannsområder og marine områder. Dataene blir også brukt i forbindelse med konsekvensutredninger og miljøanalyser. Forskningsinstitusjoner i inn- og utland bruker data som Artsdatabanken formidler i forskning.

Theme: Nature

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: Yes

Modellbaserte vegprosjekter: Yes

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 6/17/2024 4:15:16 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
deficient
GML requirement status
deficient
WMS status
good
WFS status
notset
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good