Forurenset grunn i Lillestrøm kommune - lokale data

Status: Submitted

Definition: Datasettet inneholder antatt utstrekning for kjent grunnforurensning i Lillestrøm kommune. Dataene har ulikt opphav, og det må tas høyde for ukjent/dårlig nøyaktighet på avgrensningen av flatene. Datasettet dekker ikke hele kommunen. Ved bruk i planlegging må datasettet anses som et supplement til nasjonale grunnforurensningsdata.

Updated: 05.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Lillestrøm kommune
Version number 1

Theme: Pollution

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: No

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: No

Modellbaserte vegprosjekter: Yes

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 6/5/2023 4:17:59 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
good
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
good