FKB-Tekst5000

FKB-Tekst5000 ble i 2018 avløst av produktet N5 Presentasjonsdata. FKB-Tekst5000 presentasjonsdata tilpasset uttegning i målestokk 1:5000. Tekst5000 benyttes ved uttegning av N5-Raster og N5/N20 Kartdata. Presentasjonsdataene genereres med utgangspunkt i primærdata fra SSR, FKB-data, Matrikkeldata og utvalgte temadatasett og gjennomgår noe manuell kontroll/redigering.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 1

Updated: 4/2/2020 4:12:46 AM

Theme: Base maps

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 4/2/2020 4:12:46 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
useable
Product spesification
good
SOSI requirement status
deficient
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
deficient