FKB-Servitutt

FKB-Servitutt inneholder rettigheter til eiendom som ikke skal registeres i Matrikkelen. Servitutter er andre typer rettigheter til eiendom enn eiendomsrett og feste. Dette kan for eksempel være bruksrett til skog, veg eller beite. Representasjonspunktet blir kodet med gårds-/bruks-/festenummer til bruksretten hvis den har dette. I tillegg blir det kodet hva slags bruksrettighet eller råderettsinnskrenking som ligger til teigen. For å få en komplett oversikt over servitutter for en eiendom må man gjøre oppslag i Grunnboka. FKB-Servitutt er ikke komplett og inneholder bare noen typer servitutter.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 1

Updated: 4/9/2020 4:13:49 AM

Theme: Base maps

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 4/9/2020 4:13:49 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
useable
WMS status
useable
WFS status
deficient
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good