FKB-Ledning

FKB-Ledning inneholder ledningsnettet som er synlig på terrengoverflaten. Datasettet inneholder høyspenttraseer og master, stolper og skap tilknyttet forskjellige typer ledningsnettverk.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 1

Updated: 3/29/2020 4:12:13 AM

Theme: Base maps

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 3/29/2020 4:12:13 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
good
GML requirement status
good
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good