Felles KartdataBase (FKB)

Felles kartdatabase er definert av FKB produktspesifikasjonene som vedtas av Geovekst-forum. FKB produktspesifikasjonen består av en generell del som beskriver generelle/felles krav til FKB og i tillegg en produktspesifikasjon for hvert FKB-datasett som beskriver den konkrete datamodellen/datainnholdet. FKB-data er data som følger FKB produktspesifikasjonen. Datasettene i FKB består av blant annet høyde, vann, markslag (AR5), arealbruk, bygninger, bygningsmessige anlegg, ledninger, veg, jernbane og flyplass.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 1

Updated: 4/8/2020 4:13:32 AM

Usage

FKB er en samling datasett som alene eller sammen med andre data skal kunne benyttes til: 1. Forvaltningsmessig saksbehandling i kommuner, statlige etater og ledningsetater 2. Saksbehandling knyttet til plan- og bygningsloven med forskrifter 3. Prosjekteringsformål 4. Analyse og presentasjon i et integrert informasjonssystem (GIS-system) 5. Produksjon av kart og avledede produkter med forskjellig krav til innhold, detaljering og stedfestingsnøyaktighet

Theme: Base maps

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 4/8/2020 4:13:32 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
deficient
WMS status
useable
WFS status
deficient
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
deficient