Elgjaktfelt i Finnmark

Elgjaktfelt for Finnmark. Grenser for jaktfeltene og flatedannete jaktfelt med opplysninger om jaktfeltene.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Finnmarkseiendommen

Version number 1

Updated: 4/8/2020 4:12:55 AM

Usage

* Kvotetildeling til jegere. * Kommunene som viltmyndighet. * Kommunal saksbehandling generelt. * Fylkesmannen i plansammenheng. * Fylkesmannens saksbehandling generelt * Jegerne under jakt og forberedelse til jakt. * Statens naturoppsyn.

Theme: Agriculture

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 4/8/2020 4:12:55 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
deficient