Explosive substances

The dataset Explosives facilities shows sites where explosive substances are manufactured or stored. The sites have permits from the Norwegian Directorate for Civil Protection (DSB); see sections 6.1 and 7.1 in the Regulation of 26 June 2002, no. 922 on the handling of potentially explosive substances (the Regulation on Explosives). Note that this does not include facilities belonging to the Norwegian Armed Forces. The dataset is only issued for use for municipal and regional emergency response, spatial planning and building application processing, and only upon direct application to kart@dsb.no or karen.lie@dsb.no at the Norwegian Directorate for Civil Protection.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection

Version number 1

Updated: 3/30/2020 4:14:09 AM

Usage

DSB anbefaler at det etableres hensynssoner etter plan- og bygningsloven for permanente eksplosivanlegg. Anlegg hvor eksplosive varer tilvirkes eller oppbevares etableres med sikkerhetsavstander til ulike typer utsatte objekter, jfr. Eksplosivforskriften § 7-3. Sikkerhetsavstandene til et eksplosivanlegg avhenger av den FN-faregruppen de eksplosive varene i anlegget har og av hvilke maksimale mengder som håndteres. Det er krav til minimumsavstander uavhengig av mengde. Stoffgruppe, faregruppe og mengde er egenskaper til kartdatasettet. Se ”Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7, oppbevaring” (https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/oppbevaring-veiledning-til-kapittel-7/) Ved brann utgjør eksplosivanlegg en fare, og det er viktig at brannvesenet kjenner til lagerets beliggenhet. For eksplosivanlegg som er storulykkeanlegg, er det krav til at virksomheten har beredskapsplaner, at kommunen har tilstrekkelig informasjon til å lage egen beredskapsplan, og at virksomheten informerer allmennheten om sikkerhetstiltak (storulykkeforskriften §§ 11 og 12).

Theme: Crisis management

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 3/30/2020 4:14:09 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
deficient