Height DTM 10 2018

Digital terrengmodell over fastlands-Norge med høyder i et rutenett på 10 x 10 meter. Terrengmodellen er en rutenettsmodell med oppløsning (rutenettstørrelse) på 10 x 10 meter. Dette er en årsversjon av DTM 10 slik datasettet var ved utgangen av 2018. Nøyaktighet: ± 1 meter standardavvik i høyde i områder etablert i NDH ± 2 til 6 meter standardavvik i høyde i områder som ikke er etablert i NDH ennå. Metadatafil for DTM10 som viser områder etablert i NDH kan lastes ned. I prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell etableres en landsdekkende detaljert høydemodell. I hovedsak etableres detaljerte høydedata ved bruk av laserskanning av ca. 230.000 km2 av Norges landareal. Den nye detaljerte høydemodellen inneholder også eldre eksisterende laserdata av god kvalitet i noen områder. I tillegg blir det i enkelte fjellområder uten vegetasjon etablert høydedata ved bruk av bildematching. Det er flybilder fra Omløpsfotograferingen som benyttes til bildematchingen. Ved utgangen av 2018 er det etablert over 144 000 km2 av de totalt 230 000 km2 som skal laserskannes. Det blir utført laserskanning med minimum 2 punkter per kvadratmeter. I utvalgte områder er det høyere punktetthet; 5 punkter per kvadratmeter. Prosjektet pågår i perioden 2016 - 2022. Målet er en landsdekkende høydemodell med oppløsning 1x1 meter. Etter hvert som nye data etableres i Nasjonal detaljert høydemodell (hoydedata.no) oppdateres de nasjonale høydemodellene. Dataene nedsamples og oppdaterer DTM 10. Det etableres en årsversjon av DTM 10 slik datasettet var ved utgangen av 2018. Det er disse filene som kan lastes ned her. Til enhver tid kan siste versjon av DTM 10 hentes som en ferdigprodusert eksport av den landsdekkende terrengmodellen fra hoydedata.no. Grunnlaget for den nasjonale høydemodellen på høydedata.no er en tidligere etablert landsdekkende terrengmodell DTM 10. Denne vil i en overgangsfase fortsatt være tilgjengelig for nedlasting via Geonorge. Det er lagt ned et betydelig arbeid i kvalitetskontroll av den gamle modellen, spesielt med tanke på en god overgang mellom land og sjø/innsjø, men den oppdateres ikke lenger og vil derfor ha en dårligere nøyaktighet enn DTM 10-modellen som tilbys fra høydedata.no. DTM 10 fra hoydedata.no er automatisk produsert og gjenspeiler kvaliteten på de detaljerte høydedataene som til enhver tid er en del av Nasjonal detaljert høydemodell. I hovedsak er dette gode data, men enkelte høydefeil kan forekomme. Dette gjelder speielt høydepunkter i innsjøer, her kan det være enkelte punkter med feil høyde. Flater på vann har i mange tilfeller ikke lik høyde over hele vannet. Det kan også være mindre høydesprang mellom ulike prosjekter.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/19/2021 4:13:49 AM

Usage

Terrengmodellen er egnet til ulike former for terrengvisualisering, som for eksempel for produksjon av høydekurver og fjellskygge. Den er også egnet til beregning av terrenghellinger, terrengprofiler og grov kartlegging av skredutsatte områder. Terrengmodellen brukes også i flysimulatorer og til å finne dekningsområder for radar, TV og mobiltelefon. Terrengmodeller er helt nødvendig for geometrisk korrigering i produksjon av ortofoto.

Theme: Base maps

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 1/19/2021 4:13:49 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good