Bygningsmassestatistikk på rutenett 5000m 2019

Inneholder rutenettstatistikk over bygningsmasse og tilknyttede variabler, på ruter med størrelse 5km x 5km pr 01.januar. Bygningsmassestatistikk på ruter tilhører temagruppen "Bygg/Bolig" i SSBs produktgruppe ”Statistikk på rutenett”. I samme temagruppe finnes også datasettet Boligstatistikk på ruter. Andre temaer det finnes lages rutenettdatasett for er "Befolkning", "Virksomheter", og "Jord, skog, jakt og fiskeri"

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway

Version number 1

Updated: 11/22/2019 4:15:26 AM

Usage

Dataene egner seg for fremstilling av temakart, oversiktskart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser På webkart anbefales det at Bygningsstatistikk på rutenett benyttes i målestokksområdet fra 1:25 000 til 1:5 000 000. 250m x 250m : fra 1: 25 000 til 1: 250 000 1km x 1km : fra 1: 100 000 til 1:1 000 000. 5km x 5 km : fra 1: 500 000 til 1:5 000 000.

Theme: Population

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 11/22/2019 4:15:26 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
useable
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
useable
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good