Befolkning på rutenett 5000 m

Status: Submitted

Definition: bosatte på ruter med størrelse 5km x 5km, for gjeldende år og historiske versjoner siden 2001. Grunnlaget for dataene er folkeregistrert befolkning knyttet mot adressepunkter i Matrikkelen, summert til rutenettet. inndeling angir antall menn, antall kvinner samt snittalder i ruta. mens andre inndeling angir kun totalt bosatte. Befolkning på ruter tilhører temagruppen "Befolkning" i SSBs produktgruppe ”Statistikk på rutenett”. Andre temaer det finnes lages rutenettdatasett for er "Virksomheter" , "Bygg/Bolig", og "Jord, skog, jakt og fiskeri"

Updated: 29.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Usage

Dataene gir oversikt over befolkningsfordelingen i Norge. Dataene egner seg for framstilling av temakart, oversiktskart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser. På webkart anbefales at datasettet benyttes i målestokksområdet fra 1:000 000 til 1:5 000 000. 250m x 250m : fra 1: 25 000 til 1: 250 000 1km x 1km : fra 1: 100 000 til 1:1 000 000. 5km x 5 km : fra 1: 500 000 til 1:5 000 000.

Theme: Population

In scope of Inspire Directive: Yes

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

Modellbaserte vegprosjekter: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 5/29/2024 4:14:49 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
useable
WMS status
good
WFS status
good
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
good