Befolkning på rutenett 1000 m

Status: Submitted

Definition: Viser bosatte på ruter 1000 m x 1000 m, for gjeldende år og historiske versjoner siden 2001. Grunnlaget for dataene er folkeregistrert befolkning knyttet mot adressepunkter i Matrikkelen. Dette er summert til rutenett.

Updated: 30.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Usage

Dataene gir oversikt over befolkningsfordelingen i Norge. \\nDataene egner seg for framstilling av temakart, oversiktskart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser.

Theme: Population

In scope of Inspire Directive: Yes

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

Modellbaserte vegprosjekter: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 5/30/2024 4:17:39 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
useable
WMS status
good
WFS status
good
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
good