Befolkning på grunnkretsnivå - historiske versjoner

Status: Submitted

Definition: Datasettserien inneholder historiske versjoner av datasettet Befolkning på grunnkretsnivå. Datasettet genereres fra Kartverkets datasett "Statistiske enheter grunnkretser" og kobles mot statistikk fra SSB som viser befolkningsmengde for grunnkretser. Datasettet viser totalbefolkning, antall menn, antall kvinner og befolkning i fem-års aldersgrupper fra 0 til 90 år og over pr. grunnkrets. Det viser også befolkningsendringen totalt, for menn og for kvinner i forhold til befolkning pr. 1. januar for fem år tilbake.

Updated: 30.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Theme: Population

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

Modellbaserte vegprosjekter: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 5/30/2024 4:17:39 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
useable
WMS status
deficient
WFS status
good
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
good